GDPR

Hälsostudion och dataskydds-

förordningen (GDPR)

1. Personuppgiftsansvarig

Skara Hälsostudio AB, 556706–1097,
Östra Kungshusgatan 13, 532 30 Skara, 0511–21556

 

2. Vilka personuppgifter vi hanterar

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Foto
 • Inloggningsuppgifter
 • Kontonummer och bank vid autogirobetalning

 

3. Vad vi använder uppgifterna till

 • För att kunna identifiera dig som kund, att du skall få tillgång till
  anläggningen samt kunna deltaga i de aktiviteter som ingår i ditt träningskort.
 • För att uppfylla avtalet mellan dig som kund och oss som anläggning
 • För hantering av betalning, kreditupplysning, reklamationer samt
  försäkringsärenden.
 • Kundregister
 • Statistik av träning för att möta kunders behov
 • För att förmedla information om anläggningen

 

4. Så länge sparar vi dina uppgifter

Beroende på vad uppgiften används till sparas den olika länge, tränings och besökshistorik sparas 12 månader efter avslutat avtal.

Betalningsinformation som kontonummer och bank vid autogiro eller fakturering sparas tills samtliga betalningar är reglerade.

 

5. De har tillgång till dina uppgifter

Alla våra anställda har rätt att ta del av dina uppgifter vid registrering.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till polis vid brott och överträdelse, räddningstjänst vid skada/olycka samt till försäkringsbolag vid skada/olycka.

Vi kan även lämna ut uppgifter vid dopningskontroll då vi är med i ”Ett dopningsfritt Skara”

Personuppgiftsbiträde Pastell Data AB Citadellsvägen 23, 211 18 Malmö

 

6. Dina rättigheter som kund

Du som kund har rätt att få veta hur vi behandlar dina uppgifter och kan alltid få information om vilka uppgifter som finns sparade för dig. Du kan även få dina uppgifter rättade vid behov om det uppgifter vi har är felaktiga.

För att få veta dina uppgifter hos oss behöver du kunna legitimera dig med en ID-handling som är godkänd i Sverige